Obsługa techniczna śmigłowców (Part-145)

Firma M-Air Poland jest certyfikowaną organizacją obsługową Part-145 (numer PL.145.110) w zakresie serwisu śmigłowców według wymogów europejskich.

Zajmujemy się serwisem, obsługą i przeglądami technicznymi oraz naprawą komponentów lotniczych.

Nasze usługi obejmują:

  • obsługę liniową/startową (usuwanie problemów i usterek, wymianę części, drobne naprawy i konserwacja)
  • obsługę bazową/hangarową (wdrażanie Dyrektyw Zdatności do Lotu oraz Biuletynów Serwisowych, rekonfiguracje, modernizacje, malowanie, kontrole komponentów i powłok śmigłowca).